Ο καθηγητής Ιωάννης Πήτας έγινε μέλος της επιτροπής βραβεύσεων της IEEE Signal Processing society

Ο καθηγητής Ιωάννης Πήτας έγινε μέλος της επιτροπής βραβεύσεων της IEEE Signal Processing society.