Απονομή Μεταδιδακτορικής υποτροφίας ERCIM Alain Bensoussan

Η Δρ. Μ. Κώττη του Τμήματος (μέντορας Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Κοτρόπουλος) έλαβε μεταδιδακτορική υποτροφία ERCIM Alain Bensoussan.