Υποτροφίες-Διακρίσεις Τμήματος

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος αλλά και Μεταδιδακτορικοί ερευνητές διακρίθηκαν το έτος 2018 καθώς πήραν Υποτροφίες και Ερευνητικά Προγράμματα από Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς. Αναλυτικές πληροφορίες στον πίνακα.