Διάκριση του Τμήματος Πληροφορικής σε έκθεση της Rand Corporation

Σύμφωνα με την έκθεση “A rapid review of the Greek research and development system” (σελίδα 57) της Rand Corporation το ΑΠΘ συμπεριλαμβάνεται μέσα στα 25 Κέντρα Αριστείας (centers of excellence) της χώρας (από όλα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα) στην περιοχή της Πληροφορικής. Η έκθεση αυτή συμφωνεί και με την πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ το οποίο χαρακτηρίστηκε ως Κέντρο Αριστείας, και ένα από τα καλύτερα τμήματα της χώρας στην Επιστήμη της Πληροφορικής.