Διάκριση μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής σε διεθνή έρευνα

Διεθνής έρευνα με βάση το πλήθος των δημοσιεύσεων στα κυριότερα περιοδικά της περιοχής της Τεχνολογίας Συστημάτων και Λογισμικού (Systems and Software Engineering) που δημοσιεύεται ως εργασία “Wong, W.E., Tse, T.H., Glass, R.L., Basili, V.R.,Chen, T.Y., An assessment of systems and software engineering scholars and institutions (2003–2007 and 2004–2008), The Journal of Systems and Software (Elsevier), pp. 162-168, Volume 84, Issue 1, January 2011” κατατάσσει μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και συνολικά το Τμήμα Πληροφορικής στη λίστα των 15 κορυφαίων ερευνητών και ιδρυμάτων του χώρου.

Συγκεκριμένα, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Σταμέλος κατατάσσεται στη 12 η θέση για το διάστημα 2001-2005 και στην 11η θέση για το διάστημα 2002-2006. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Λ. Αγγελής κατατάσσεται στην 4η θέση για το διάστημα 2004-2008. Επίσης, το ΑΠΘ κατατάσσεται στην 13η θέση για το διάστημα 2001-2005, στην 7η θέση για το διάστημα 2002-2006 και στην 11η θέση για το διάστημα 2003-2007.