Διάκριση στο περιοδικό Speech Communication

Το άρθρο “Emotional speech recognition: Resources, features, and methods” των Δ. Βερβερίδη και Κ. Κοτρόπουλου είναι πρώτο σε αναφορές μεταξύ των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Speech Communication την τελευταία πενταετία, ενώ κατατάσσεται 6ο πιο δημοφιλές.