Διάκριση IEEE Fellow

Ο καθηγητής Ιωάννης Πήτας έλαβε τη διάκριση IEEE Fellow.