Διάκριση στο 3rd Balkan Conference on Informatics

Η εργασία “Scripting argumentation in technology-enhanced learning: a proposed system architecture” των Μπούγιας Ι.Ν., Δημητριάδης Σ.Ν., Τσουκαλάς Ι. έλαβε το βραβείο της καλύτερης εργασίας στο 3rd Balkan Conference on Informatics (BCI 2007).