Διάκριση στο πρόγραμμα “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010-2013)”

Ο υποψήφιος διδάκτορας Χ. Λιάσκος, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Παπαδημητρίου, έλαβε υποτροφία στα πλαίσια του προγράμματος “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010-2013)”.