Διάκριση στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Microsoft Imagine Cup 2011

Στον Πανελλαδικό διαγωνισμό της “Microsoft Imagine Cup 2011” στην κατηγορία Software Design, την τρίτη θέση κατέλαβε μια ομάδα από το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ., αποτελούμενη από τους φοιτητές Φ. Καλύβα, Ε. Καμπάνταη, Π. Μπαΐλη, και D. Jeffrey, με θέμα “Life Avatar: μια πλατφόρμα λογισμικού με στόχο την απόκτηση πιο υγιεινού τρόπου ζωής”, υπό την καθοδήγηση της Αναπλ. Καθηγήτριας Αθηνάς Βακάλη.