Διάκριση στο διεθνές συνέδριο SPECTS 2012

Το άρθρο «Directing Requests and Acquiring Knowledge in a Large-Scale Grid System» των K. Καραογλάνογλου και Ε. Καρατζά απέσπασε το βραβείο καλύτερης εργασίας στην κατηγορία υπολογιστές στο διεθνές συνέδριο 2012 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems (SPECTS 2012), Genoa, Italy.