Διάκριση στο διεθνές συνέδριο RuleML 2010

Η εργασία “A Contract Agreement Policy-Based Workflow Methodology for Agents Interacting in the Semantic Web” των Κ. Κράβαρη, Γ.Ε. Καστόρη, Ν. Βασιλειάδη και G. Governatori έλαβε βραβείο της καλύτερης εργασίας στο συνέδριο RuleML 2010.