Διάκριση στο ευρωπαϊκό δίκτυο VISIR

Η εμπλοκή των φοιτητών σε έργα open source στο πλαίσιο των μαθημάτων Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Πληροφοριακών Συστημάτων (διδάσκων κ. Ι. Σταμέλος) επιλέχθηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο VISIR ως μία από τις 23 περίπτωσεις (ανάμεσα σε άλλες 120 ανάλογες περιπτώσεις) που προτείνονται στην Ευρ.Ένωση ως παραδείγματα μικρο-καινοτομίας στην εκπαίδευση.