Διάκριση στο συνέδριο European Conference on Machine Learning and Principles & Practice of Knowledge Discovery in Databases

Η εργασία “SkyGraph: an Algorithm for Important Subgraph Discovery in Relational Graphs” των Παπαδόπουλος Α., Λυρίτσης Α. και Μανωλόπουλος Ι. έλαβε το βραβείο της καλύτερης εργασίας στην ανακάλυψη γνώσης μεταξύ 521 υποβληθεισών εργασιών στο European Conference on Machine Learning and Principles & Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD) 2008.