Διάκριση στο συνέδριο RuleML-Europe 2011

Η εργασία με τίτλο “Extending a Multi-agent Reasoning Interoperability Framework with Services for the Semantic Web Logic and Proof Layers” των Κ. Κράβαρη, Κ. Παπαθεοδώρου, Γ. Αντωνίου και Ν. Βασιλειάδη κρίθηκε μεταξύ των 2 καλύτερων του συνεδρίου RuleML-Europe 2011 ώστε να παρουσιαστεί στο IJCAI-2011 best sister conference track.