Διάκριση στο διαγωνισμό Open Public Data Hackathon

Ο Βαγγέλης Μπάνος, υποψήφιος διδάκτορας του τμήματός μας, κέρδισε την 3η θέση στο διαγωνισμό “Open Public Data Hackathon” που διοργάνωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο διαγωνισμός είχε αντικείμενο την επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δημόσιων δεδομένων για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην παραγωγή και τη μεταφορά νέας γνώσης.

Η εφαρμογή που δημιούργησε ο κ. Μπάνος ονομάζεται GRGOV Mobile Search. Πρόκειται για μια εφαρμογή για συσκευές Android & iOS που επιτρέπει την αναζήτηση στο πλήρες κείμενο όλων των δημοσίων εγγράφων από τις εξής πηγές:

  • Αποφάσεις όλων των φορέων του δημόσιου τομέα (Πρόγραμμα Δι@ύγεια)
  • Προκηρύξεις και Συμβάσεις (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ))
  • Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) (Εθνικό Τυπογραφείο)