Διάκριση στο συνέδριο 8th IEEE International Conference in Advanced Learning Technologies

Η εργασία “Designing a Person-Centered Learning Support System” των Κυπριανίδου Μ., Δημητριάδη Σ.Ν., Πομπόρτση Α. έλαβε το βραβείο του καλύτερου πόστερ στο 8th IEEE International Conference in Advanced Learning Technologies (ICALT 2008).