Διάκριση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εύρηκα 2011

Το άρθρο «A Semiconductor Optical Amplifier Model based on the Transfer Matrix Method» των Χ. Βαγιωνά, Ν. Πλέρου και Α. Μήλιου απέσπασε το βραβείο καλύτερης εργασίας στο 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στην Πληροφορική, τις Συναφείς Τεχνολογίες και τις Εφαρμογές (Εύρηκα 2011).