Διάκριση στο 10th International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems

Η εργασία “Performance of Gang Scheduling Policies in the Presence of Critical Sporadic Jobs in Distributed Systems” της Καρατζά Ε. έλαβε βραβείο καλύτερης εργασίας στο 10th International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems (SPECTS 2007).