Διάκριση υποψηφίου διδάκτορα στον τομέα της Φωτονικής Τεχνολογίας (2017 ΙΕΕΕ Photonic Society Graduate Student Fellowship)

            

       

                 Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κος Παύλος Μανιώτης, που εκπονεί διδακτορικό στο αντικείμενο των Οπτικών Επικοινωνιών, επελέγη ανάμεσα στους 10 καλύτερους διδακτορικούς φοιτητές παγκοσμίως με έρευνα σχετική με τους τομείς της IEEE Photonics Society, στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship για το έτος 2017. Η λίστα των βραβευμένων φοιτητών έχει αναρτηθεί στo διαδίκτυο (http://www.photonicssociety.org/awards/graduate-student-fellowship/graduate-student-fellowship-award-winners) και η απονομή των βραβείων πρόκειται να λάβει χώρα στο συνέδριο IEEE Photonics Conference 2017, στη Florida των ΗΠΑ. Μετά την αντιστοιχη βράβευση του Δρ. Χ. Βαγιωνά το 2016 και του Δρ. Δ. Φίτσιου το 2014, είναι πλέον η τρίτη φορά που υποψήφιος διδάκτορας της ερευνητικής ομάδας Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (http://phos-net.csd.auth.gr/ ) του Τμ. Πληροφορικής του Α.Π.Θ. λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο και μόλις η έκτη φορά που το λαμβάνει φοιτητής από ελληνικό πανεπιστήμιο στα 18 περίπου χρόνια που έχει θεσπιστεί το βραβείο.