Διάκριση καθηγ. κ. Ι. Σταμέλου

Το άρθρο: Building and mining a repository of design pattern instances: Practical and research benefits”, A Ampatzoglou, O Michou, I Stamelos Entertainment Computing 4 (2), 131-142, είναι μεταξύ των 5 άρθρων που έχουν λάβει τις περισσότερες αναφορές για τα έτη 2014,2015 και 2016 στο περιοδικό Entertainment Computing