Διάκριση για τον Καθηγητή κ. Ι. Σταμέλο

Ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ κ. Ι. Σταμέλος εκλέχθηκε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και ανέλαβε αρμοδιότητες υπεύθυνου για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας.”

Πηγή-Σύνδεσμος: https://eellak.ellak.gr/2019/03/19/neo-diikitiko-simvoulio-tou-organismou-anichton-technologion-eel-lak/?fbclid=IwAR3-SDOQQWOnrgcWj-o4vhU0jVB46M5D1eYRS-ag4AnhfZ_wJl-nuRHBoMQ