Διάκριση για τον Καθηγητή κ. Ελευθέριο Αγγελή,

Ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τον Καθηγητή κ. Ελευθέριο Αγγελή, Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ με διεθνή αναγνώριση του ως τους πλέον ενεργούς και έμπειρους ερευνητές στην περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού με ευρύ δημοσιευμένο έργο για διάστημα εικοσαετίας, σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής ποιότητας τα οποία δημοσιεύουν κορυφαίες εργασίες διεθνώς.

Επίσης σύμφωνα με την ίδια δημοσίευση, το ερευνητικό αντικείμενο “Empirical Research” που θεραπεύεται στο Τμήμα μας, είναι δεύτερο στην κατάταξη των πιο αναπτυσσόμενων θεμάτων της Τεχνολογίας Λογισμικου. 

 Πηγή : 

Karanatsiou, D., Li, Y., Arvanitou, E. M., Misirlis, N., & Wong, W. E. (2019). A bibliometric assessment of software engineering scholars and institutions (2010–2017). Journal of Systems and Software, 147, 246-261.”