Υψηλή Θέση του ΑΠΘ στην περιοχή της Μηχανικής/Τεχνολογίας και Επιστήμης Υπολογιστών στην κατάταξη της Σανγκάης

Το ΑΠΘ για το 2016 διακρίθηκε στην ευρύτερη θεματική περιοχή της Μηχανικής/Τεχνολογίας και Επιστήμης Υπολογιστών (Engineering / Technology and Computer Sciences), κατατασσόμενο μεταξύ των 150 κορυφαίων Πανεπιστημίων παγκοσμίως, μαζί με το ΕΜΠ, στην κατάταξη Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστότερη και ως Shanghai Ranking. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.