Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 39th Annual Simulation Symposium

Η εργασία “Swarm-based Active Tunable Routing for Overhead Reduction in Multiservice Networks” των Μαυρομουστάκη Κ.Ξ. και Καρατζά Ε. έλαβε το βραβείο της καλύτερης εργασίας στο 39th Annual Simulation Symposium (ANSS 2006).