Βραβείο από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Ο καθηγητής Ιωάννης Πήτας βραβεύθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την επιστημονική του συνεισφορά.