Ιδρύεται στο ΑΠΘ Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΕΔΕΤ ιδρύεται στο Α.Π.Θ. Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού κώδικα στις περιοχές της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και των Εφαρμογών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με πανελλαδική εμβέλεια. Η Μ.Α. Α.Π.Θ. θα διοργανώσει σειρά σεμιναρίων, εκδηλώσεων και εβδομάδων συγγραφής κώδικα ΕΛΛΑΚ, θα στεγάζεται στο παράρτημα της Καλαμαριάς και υπεύθυνος θα είναι ο κ. Ι. Σταμέλος.