Συμμετοχή Έλληνα Καθηγητή Πληροφορικής (Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ) στην αξιολόγηση των Εδρών Τεχνητής Νοημοσύνης της Γαλλίας

Το 2018, ο πρόεδρος της Γαλλίας Ε. Μακρόν προκήρυξε ένα πολύ φιλόδοξο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη για την Ανθρωπότητα” και προϋπολογισμό πάνω από 1.5 δις €. Αυτή είναι η εθνική συνεισφορά της Γαλλίας σε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια ανάδειξης της Τεχνητής Νοημοσύνης σαν κυρίαρχου πυλώνα επιστημονικής αλλά και οικονομικής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά έγιναν εθνικές προκηρύξεις τιμητικών “Εδρών Έρευνας και Ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης” με ανάλογη χρηματοδότηση. Υποβλήθηκαν 173 προτάσεις για 30 έδρες στα καλύτερα Γαλλικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ο κος Ι. Πήτας, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, έχει επιλεγεί ανάμεσα σε πολλούς Ευρωπαίους συναδέλφους του να συμμετάσχει στην σχετική επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων αυτών που θα συγκληθεί στο Παρίσι 25-27/11/2019.