Βραβείο Αριστείας Νέου Ερευνητή για το έτος 2019

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το “Βραβείο Αριστείας Νέου Ερευνητή για το έτος 2019” αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει “Εύφημο μνεία” για την εξαίρετη επίδοσή τους στους κ.κ. Στυλιανό Πίτρη, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής και Νικόλαο Πασσαλή, διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής