Υποτροφίες ΙΚΥ «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ιδρύμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο έως και 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00 μ.μ.

Οι δικαιούχοι του παραπάνω προγράμματος δεν μπορεί να είναι και δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος