Υποτροφίες του Κληροδοτήματος Δημ.Τσιακμακοπούλου

Σαε ενημερώνουμε για την πρόσκληση χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών του κληροδοτήματος Δημ.Τσιακμακοπούλου. Περίσσοτερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.