Υποτροφίες του Κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ