Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Aντ. Γώγογλου

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 13:00 μ.μ.

Αίθουσα 1 του Τμήματος Πληροφορικής, Παράρτημα Καλαμαριάς

Η υποψήφια διδάκτορας Αντωνία Γώγογλου θα υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

«Σύνθετα Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση στον τομέα της Επιστημονομετρίας»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ι. Μανωλόπουλου, στο εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων, του Τμήματος Πληροφορικής

 Συμβουλευτική Επιτροπή:                                                       

  • Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ (επιβλέπων)
  • Δημήτριος Κατσαρός, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Απόστολος Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

 Εξεταστική Επιτροπή:

  • Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ (επιβλέπων)
  • Δημήτριος Κατσαρός, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Απόστολος Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ
  • Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια ΑΠΘ
  • Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Γιώργος Ευαγγελίδης, Καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ
  • Γρηγόρης Τσουμάκας, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ