Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις (δελτίο τύπου για τις νέες παθήσεις από το 2019-2020 και εξής και πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευτεί νέα εγκύκλιος με τον πίνακα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με αρ. πρωτ: Φ. 152/198227/Α5/19-11-2018) που αφορά στην πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)στις νέες παθήσεις για την εισαγωγή με το 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης από το 2019-2020 και εξής.