Βραβείο 2018 Ιδρύματος Νέμιτσας στην Πληροφορική

Σύμφωνα με μήνυμα του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ, με συνημμένη την επιστολή ΚΚ/ΜΑ/Φ/15.6 του Γραμματέα του Ιδρύματος Takis & Loukis Nemitsas και αντίστοιχη αποδελτίωση κυπριακού τύπου, σας ενημερώνουμε σχετικά με το Βραβείο του Ιδρύματος, το οποίο για το 2018 θα απονεμηθεί στον τομέα της Πληροφορικής, για τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος ή υποβολή πρότασης υποψηφιότητας.

Το βραβείο, με χρηματικό (ύψους 30.000 ευρώ) και εμπράγματα έπαθλα, αφορά σε υποψήφια/-α κυπριακής καταγωγής και απονέμεται σε ειδική τελετή από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αίτηση ή πρόταση θα πρέπει να αποσταλεί στο Ιδρυμα έως τις 30.4.2018 (12η μεσημβρινή), με συνημμένο αποδεικτικό της κυπριακής καταγωγής του/της υποψηφίου/-ας.

Σε περίπτωση πρότασης, ο/η προτείνων/-ουσα θα πρέπει να δηλώσει στη σχετική φόρμα τη δική του/της περιοχή ειδίκευσης σε σχέση με αυτή του/της προτεινόμενου/-ης, ενώ προτείνων/-ουσα (proposer) και υποστηρίζων/-ουσα (seconder) θα πρέπει να αναφέρουν και άλλους/-ες ειδικούς που μπορούν να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, εκ των οποίων μόνο ένας/μία μπορεί να προέρχεται από Ιδρυμα/Οργανισμό στο δυναμικό του οποίου ανήκει ο/η υποψήφιος/-α.

Έγγραφο Βραβείο Νέμιτσα Πληροφορική

Αφίσα Βραβείο Νέμιτσα 2018