Ο καθηγητής του Τμήματος Ιωάννης Βλαχάβας στο ΔΣ του ΟΑΣΘ

Ο καθηγητής του Τμήματος κ. Ι. Βλαχάβας ορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ.

Δείγμα δημοσιεύσεων στον τύπο.