ΕΠΕΙΓΟΝ – Νέες Δηλώσεις Χειμερινού Εξαμήνου για την Εξεταστική Ιουνίου

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ, οι φοιτητές που διανύουν τα 4 πρώτα έτη των σπουδών τους, στην εξεταστική του Ιουνίου 2015 έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που χρωστούν και σε μαθήματα χειμερινών εξαμήνων, αρκεί να τα έχουν δηλώσει μία φορά στο παρελθόν, χωρίς ανώτερο αριθμό δήλωσης μαθημάτων.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν από την Τρίτη 5-5-2015 μέχρι και την Δευτέρα 18-5-2015 μέσω του https://sis.auth.gr/

Υπενθυμίζουμε ότι οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει μαθήματα χειμερινού εξαμήνου σε προγενέστερη ημερομηνία και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτυπώστε τη δήλωσή σας ή αποθηκεύστε την σε μορφή pdf στον υπολογιστή σας για να χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό σε περίπτωση που η δήλωσή σας δεν καταχωρηθεί. Καμία αλλαγή ή τροποποίηση ή εκπρόθεσμη κατάθεση δήλωσης δεν θα γίνει δεκτή χωρίς το αποδεικτικό υποβολής (εκτύπωση ή pdf).