ΕΠΕΙΓΟΝ – Δήλωση Μαθήματος “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα” Εαρινού Εξαμήνου

ΑΠΘ-ΣΘΕ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ (προθεσμία μέχρι 20/2/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», καλούνται να στείλουν email στην Γραμματεία του Τμήματος (info@csd.auth.gr) με θέμα: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» όπου θα αναγράφουν όνομα, ΑΕΜ και τηλέφωνο επικοινωνίας, από την Τετάρτη 12/2/2014 μέχρι και την Πέμπτη 20/2/2014.

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι:

α) Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα

β) Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί, θα είναι αυτοί που έχουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα τρία προηγούμενα έτη.

γ) Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ: http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=4&id=165 καθώς και στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα του μαθήματος.