ΕΠΕΙΓΟΝ – Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Σύμφωνα με το νόμο 4218/2013 όλοι οι φοιτητές μπορούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2014 σε μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. 

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου για την εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014, να επισκευθούν την ακόλουθη σελίδα: http://tinyurl.com/csd-auth-spring14 στην οποία υπάρχει μία φόρμα όπου μπορείτε να δηλώσετε σε ποια από τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου επιθυμείτε να εξεταστείτε στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2014. 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1: Να δηλώσετε μόνο τα μαθήματα τα οποία έχετε δηλώσει τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν. Θα γίνει διασταύρωση των δηλώσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της Γραμματείας και όσες δηλώσεις μαθημάτων βρεθούν να μην πληρούν τον παραπάνω περιορισμό θα διαγράφονται αυτόματα. 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 2: Στο email που θα σας ζητηθεί να δώσετε το Πανεπιστημιακό σας email, με κατάληξη @csd.auth.gr, αλλιώς η δήλωσή σας δεν θα καταχωρηθεί. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.