Πανεπιστήμιο Πειραιώς, E-learning programma: English for IT and Telecoms

 Σας γνωστοποιούμε τη δημιουργία ενός εξ’ αποστάσεως πρόγραμματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς  για φοιτητές απόφοιτους και μη σχολών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  που αφορά τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε αυτούς τους τομείς.
Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.