Δηλώσεις Προπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2008

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.

Δηλώσεις μαθημάτων στη θυρίδα της Γραμματείας ΔΕ θα γίνονται δεκτές.

Οι φοιτητές πρέπει μέχρι τις 30/1/2008:

1. Να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη (e-mail) στο Α.Π.Θ. Σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει λογαριασμό χρήστη, πρέπει να λάβει από τη Γραμματεία το Δελτίο Ενεργοποίησης Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

2. Να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών Α.Π.Θ. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας πρέπει οι φοιτητές να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο http://web.itc.auth.gr και να δουν τη βαθμολογία τους.