Πρόσκληση για Θερινό Σχολείο: Webcasting of the ‘Drone School & Workshops: Deep learning and Computer vision for drone imaging and cinematography’, 28-31 August 2018, Thessaloniki, Greece

Σας ενημερώνουμε για το Θερινό Σχολείο: Webcasting of the ‘Drone School & Workshops: Deep learning and Computer vision for drone imaging and cinematography’, 28-31 August 2018, Thessaloniki, Greece.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.