Δηλώσεις συγγραμμάτων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που δεν έκαναν δήλωση συγγραμμάτων για την εξεταστική Ιανουαρίου 2010, πρέπει να έρθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/1/2010. Δεν θα δοθεί καμμία παράταση.