Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2014 – 2015

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι δηλώσεις συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου των φοιτητών ξεκινούν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 μέσω της ιστοσελίδας http://eudoxus.gr/

Η διανομή των συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

β) Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.