Παραταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων “ΕΥΔΟΞΟΣ” μέχρι 25 Ιανουαρίου 2013

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ αριθμ. Φ12/2557/Β3-9-1-2013 η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνου του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013.