Διανομή Διδακτικών Βιβλίων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2011 – 2012

Ανακοινώνεται ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημ. έτους  2011-2012 ξεκινάει την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαίου 2012.

Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου στο τηλέφωνο 210-7722100