ΕΠΕΙΓΟΝ – Συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων επί πτυχίω φοιτητών για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΝ – Συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων επί πτυχίω φοιτητών για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016

 Σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/30-12-2015 τ.Α. οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, δηλ. οκτώ (8) εξάμηνα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές (που διανύουν το 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω) και επιθυμούν να εξεταστούν σε οφειλόμενα μαθήματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση τους να στείλουν έως τις 20-1-2016 τη συμπληρωματική δήλωση τους  στη Γραμματεία με e-mail info@csd.auth.gr  με στοιχεία επικοινωνίας,  ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ,  και τηλ. επικοινωνίας  ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική Ιανουαρίου 2016

Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να έχουν δηλωθεί έστω και μια φορά στο παρελθόν.

Από τη Γραμματεία