Ορκομωσία προπτυχιακών φοιτητών

H ορκομωσία των προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος στις 29/11/2013 θα γίνει κανονικά