Αναστολή εκπαιδευτικών διαδικασιών

Ανακοινώνεται ότι ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση αριθμ. 162/10-10-08) αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα για μια εβδομάδα από 13-10-2008, έως ότου δοθεί λύση στο πρόβλημα της εύρεσης αιθουσών διδασκαλίας.