Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Ε. Γιαννακίδου

Την Παρασκευή 13/12/2013, ώρα 11πμ, αιθ 1, παράρτημα Καλαμαριάς, η υποψήφια διδάκτορας κ. Ειρήνη Γιαννακίδου θα υποστηρίξει τη διδακτορική διατριβή της με θέμα «Τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα του Κοινωνικού Ιστού».

Η τριμελής Επιτροπή επίβλεψης 
Α. Βακάλη – Ι. Μανωλόπουλος – Ι. Κομπατσιάρης